Προσωρινά δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στη συγκεκριμένη ειδικότητα και περιοχή.
Ο Οδοντοτεχνίτης ασχολείται με την κατασκευή προσθετικών εργασιών, όπως οδοντοστοιχίες, γέφυρες και θήκες, σε συνεργασία με οδοντιατρικά ιατρεία.

Εργαστήρι οδοντοτεχνικής
Ο οδοντοτεχνίτης έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε κάποιο εργαστήρι οδοντοτεχνικής ή να ανοίξει το δικό του εργαστήριο, με την προϋπόθεση ότι έχει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Εάν μένετε σε Νέος Κόσμος, αναζητήστε τον Οδοντοτεχνίτη της επιλογής σας για περισσότερες πληροφορίες ή κλείστε ηλεκτρονικά (online) το ραντεβού σας.

Σχετικοί όροι: ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ) ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
18110632 επισκέψεις
Είστε ιατρός;
Είστε ιατρός και θέλετε κάτι παραπάνω;
Είστε χρήστης;

Δεν υπάρχουν κριτικές για τη συγκεκριμένη καταχώρηση