Προσωρινά δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στη συγκεκριμένη ειδικότητα και περιοχή.
Ο ιατρός Ανδρολόγος (ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ) ασχολείται με τη σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγική λειτουργία του άνδρα. Κάτι αντίστοιχο είναι ο γυναικολόγος για τη γυναίκα.

Επίσκεψη στον Ανδρολόγο (παιδιά & έφηβοι)
Εάν μιλάμε για νηπιακή ηλικία, η επίσκεψη στον Ανδρολόγο είναι επιτακτική σε περίπτωση, για παράδειγμα, που οι όρχεις είναι κρυμμένοι μέσα στη κοιλιακή χώρα ή σε περίπτωση κρυψορχίας. Εάν μιλάμε για παιδική/εφηβική ηλικία, θα πρέπει να επισκεφτείτε τον Ανδρολόγο της περιοχής σας σε περίπτωση, για παράδειγμα, γυναικομαστίας, μικρών γεννητικών για την ηλικία οργάνων, ανατομικών ανωμαλιών του ανδρικού μορίου.

Επίσκεψη στον Ανδρολόγο (ενήλικες)
Εάν πρόκειται για ενήλικα άντρα, τότε η επίσκεψη στον Ανδρολόγο επιβάλλεται, για παράδειγμα, σε περίπτωση απούσας σεξουαλικής επιθυμίας, πόνου των όρχεων, πρόωρης εκσπερμάτισης, συστροφή όρχεως, κιρσοκήλης, κ.α

Σχετικοί όροι: ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ (ΕΟΠΠΥ/ΠΕΔΥ) ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
11273408 επισκέψεις
Είστε ιατρός;
Είστε ιατρός και θέλετε κάτι παραπάνω;
Είστε χρήστης;

Δεν υπάρχουν κριτικές για τη συγκεκριμένη καταχώρηση