Προσωρινά δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στη συγκεκριμένη ειδικότητα και περιοχή.
Ο Ακτινολόγος (ή Ακτινοδιαγνώστης) (ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ) βασίζεται σε διαγνωστικές εικόνες. Οι διαγνωστικές εικόνες προέρχονται από απλές ακτινολογικές εξετάσεις, από αξονικές & μαγνητικές τομογραφίες και από υπερηχοτομογραφίες.

Παράγοντες κινδύνου
Το σημαντικότερο μειονέκτημα των απλών ακτινολογικών εξετάσεων ή αυτών που βασίζονται στη χρήση αξονικού τομογράφου είναι η έκθεση στην ακτινοβολία Χ (αν και μικρής σε έκτασης). Σε κάθε περίπτωση όμως το όφελος από μια ακτινολογική εξέταση, στο πλαίσιο πάντα της πρόληψης, υπερτερεί από την πλήρη αποφυγή της σε περίπτωση αποδεδειγμένου προβλήματος υγείας που χρήζει περεταίρω διερεύνησης.

Εάν μένετε σε Αθήνα, αναζητήστε τον Ακτινολόγο γιατρό της επιλογής σας για περισσότερες πληροφορίες ή κλείστε ηλεκτρονικά (online) το ραντεβού σας.

Σχετικοί όροι: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ (ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ) ΑΘΗΝΑ
18111111 επισκέψεις
Είστε ιατρός;
Είστε ιατρός και θέλετε κάτι παραπάνω;
Είστε χρήστης;

Δεν υπάρχουν κριτικές για τη συγκεκριμένη καταχώρηση